پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی جامعه پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی جامعه

دسته : جامعه شناسی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 118 KB

تعداد صفحات : 363

بازدیدها : 934

برچسبها : نقش اقتصادی زنان نقش زنان جامعه نقش اجتماعی زنان

مبلغ : 17000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی جامعه

دانلود پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و … در جامعه - با فرمت ورد قابل ویرایش

مقدمه

جغرافیای انسانی در دهه های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما می باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می ورزد ضرورت طرح این گونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیل های جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیک های خاص این علم ضرورت می یابد.

نقش زنان در فعالیت های اجتماعی اقتصادی

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

طرح تحقیق

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه

اهداف تحقیق

پیشینه تاریخی

پیشینه مطالعات در رابطه با زنان در ایران

روش شناسی تحقیق

محدودیت های پژوهش

تعریف اصطلاحات و واژه ها

زن در توسعه

نیروی کار دستمزدی

کارخانه برای کارفرما

کار برای خود

کار یاوری

کار خانوادگی بدون دستمزد

فصل دوم

کلیات و مبانی نظری پژوهش

توسعه و اهداف آن دیدگاه های نظری

توسعه با تاکید بر نقش زنان

دیدگاه های موجود در تئوری زن و توسعه

رفاه

فقرزدایی

برنامه های فقرزدایی و اشتغال زا برای زنان

نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی

اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی

جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی

صنایع دستی

تاریخچه صنایع روستایی در ایران

اهداف ایجاد صنایع روستایی

نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی

اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران

اهرم آموزش و کیفیت بهره گیری زنان

توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی

مسائل و مشکلات زنان روستایی

فصل سوم

کلیات و ویژگی های طبیعی تالش

موقعیت، حدود و وسعت

توپوگرافی

اقلیم

شرایط اقلیمی منطقه

بارندگی

رطوبت نسبی

تبخیر

فصل چهارم

نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش

توزیع و تراکم جمعیت

ساخت جنسی و سنی

نیروی انسانی و اشتغال

جمعیت شاغل بر حسب گروه های عمده فعالیت

جمعیت و تغییرات آن

میزان موالید در شهرستان تالش

باروری

مرگ و میر

رشد جمعیت در شهرستان تالش

مهاجرت در شهرستان تالش

وضع سواد و کیفیت آموزش

بررسی وضع سواد در شهرستان تالش

آموزش

نهضت سوادآموزی

بهداشت و درمان

شاخصهای بهداشتی

فصل پنجم

عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه

بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه

بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی

حجم خانوار

متغیرهای اکولوژیکی اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش

سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستا

نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی

دامداری و پرورش طیور

زنبورداری

نوغانداری

صنایع روستایی

صنایع تبدیلی صنایع دستی

ویژگی های اجتماعی اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه

تفاوت های جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه

کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها

منزلت اجتماعی و اشتغال زنان

جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه

نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی

نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست

فصل ششم

نتیجه گیری

آموزش زنان = آموزش جامعه

نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه های توسعه

سیاست ملی زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران

حفظ کیان خانواده

کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی

سیاستها

تأمین نیازهای بهداشتی

ارتقای منزلت زنان روستایی

فهرست منابع مأخذ فارسی

فهرست منابع و ماخذ لاتین

----------

سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی

حجم و کیفیت کار زنان با تغییر عوامل مختلف تاریخی، اقتصادی- اجتماعی و مکانی دستخوش دگرگونی می گردد، بر طبق بررسی های انجام شده ملاحظه گردید که در روستاهای مورد مطالعه این دگرگونی ها عمدتاً در جهت کاهش مشارکت زنان سیر می کند، لیکن با این وجود شرایط جغرافیایی و انواع محصولات زیر کشت که نیاز به نیروی کار زنان را می طلبد، این مشارکت را تداوم بخشیده است.

...

جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی

روستا مجموعه اقتصادی- اجتماعی مرکبی است که دارای ویژگی های کاملاً متفاوت با جوامع شهری است، لذا برنامه های توسعه مجزا و متمایزی را می طلبد مساله قابل توجه در کشور ما عقب نشینی روزافزون این مناطق نسبت به جوامع شهری در روند توسعه می باشد و این امر بطور فزاینده ای به مشکلات موجود در جوامع روستایی دامن می زند. روند تحولات کشاورزی از دهه 1330 به این سو و دگرگونی اشتغال زراعی از نظر ماهیت و کمیت، رشد تولید کشاورزی تجاری و جریان اصلاحات ارضی، بافت سنتی کشاورزی را به هم ریخت و در بستر این تلاطمات اشتغال روستایی به طور عالم و اشتغال زنان به طور خاص دستخوش تغییراتی گردید.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید