پایان نامه رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان

پایان نامه رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان پایان نامه رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 274 KB

تعداد صفحات : 105

بازدیدها : 2869

برچسبها : مهارتهای اجتماعی سلامت روانی

مبلغ : 12000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان

داشتن ارتباط مناسب در سایه ی مهارت های اجتماعی در موفقیت افراد در زندگی، محل کار و اجتماع سازنده و موثر می باشد. توان برقراری ارتباط موثر میزان شایستگی فردو سلامت روان او را تأمین می نماید. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی نوجوانان و تاثیر مهارتهای اجتماعی در زندگی آنها انجام گردیده است. در این پژوهش از 80 پرسشنامه سلامت عمومی ( GHQ-28 ) و 80 پرسشنامه مهارتهای اجتماعی نوجوانان (TISS) استفاده شده که بین دختران مقطع راهنمایی شهر ......... مطالعه شده است. جامعه کل آماری ما در این پژوهش 245 نفر می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روشهای آمار استناطی (آزمون همبستگی) و یافته های جمعیت شناختی(میانگین و انحراف استاندارد) استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین سلامت روانی و مهارتهای اجتماعی در نوجوانان وجود دارد.

این پژوهش به بررسی مهارت اجتماعی و سلامت روان می پردازد

مهارت اجتماعی

مهارت اجتماعی مجموعه رفتارهای آموخته شده ای است که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه ای اثر بخش داشته و از واکنش های نامعقول اجتماعی خودداری کند. همکاری، مشارکت با دیگران، کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضای کمک کردن، تعریف و تمجید از دیگران و قدردانی کردن، مثالهایی از این نوع رفتار است. یادگیری رفتارهای فوق و ایجاد اثر بخشی با دیگران یکی از مهمترین دستاورد های دوران کودکی است. متاسفانه همه کودکان موفق به فراگیری این مهارتها نمی شوند به همین دلیل ، اغلب این کودکان عکس العمل های منفی از سوی بزرگسالان و کودکان دیگر رو به رو می شوند

اجزاء تشکیل دهنده مهارت های اجتماعی

1- مهارت های ارتباطی : مهارتهای کلامی، غیر کلامی، مهارت های اولیه در برقراری ارتباط، ارتباط با غریبه ها، برقراری دوستی، ارتباط با جنس مخالف.

2- مهارت های جرات ورزی : مهارتهای مربوط به توانایی "نه" گفتن، بیان نیازهای خود، شناسایی حقوق خود و دیگران، بیان خشم، انتقاد کردن، انتقاد پذیری، پذیرش محاسن خود، بیان احساسات و عقاید خود، تعریف و قدردانی از دیگران

3- مهارت های مربوط به پرورش حس همکاری،مسئولیت پذیری و نوع دوستی: مهارت های مربوط به همکاری در مدرسه،همکاری در منزل و همکاری در اجتماع .

4- مهارت های خود گردانی: مهارت های مراقبت از خود، هویت یابی، مطالعه و اداره امور مالی خویش.

5- مهارت های درک اجتماعی و شناسایی ارزش های جامعه :مهارت های مربوط به درک اجتماعی و مهارت های مربوط به شناسایی ارزش های جامعه.

6- مهارت های پرکردن اوقات فراغت

عوامل برهم زننده سلامت روان

عوامل زیستی

تعدادی عوامل زیستی وجود دارند، که از طریق ژن ها به نسل بعد منتقل می شوند، مثلا افسردگی مادران قابل انتقال به فرزندانشان می باشد. تعدادی عوامل زیستی نیز می باشند که بر کاربرد سیستم عصبی مرکزی اثر گذاشته و سلامت روانی فرد را بر هم می زنند مثلا اختلال در ترشح غده تیروئید، بر مغز اثر می کند وموجب کم طاقتی و عصبانیت فرد می شود.

عوامل عاطفی و روانی

انتظارات و ذهنیات منفی ما، عوامل اصلی مشکلات روانی ما می باشند. عواملی مانند فشار روانی مستمر، فضاهای عاطفی سرد، جدایی، تبعیض و بی محبتی موجب افسردگی، وسواس، بی خوابی، بیقراری، و اضطراب در افراد می شود.

عوامل اجتماعی

خانواده و اجتماع در تأمین سلامت روانی افراد، نقش مؤثری دارند. کمبودهایی در زمینه های تأمین مسکن، شغل، تغذیه و برخورداری از رفاهی نسبی، همه و همه برسلامت روانی انسان ها اثر دارند.

در مورد بهداشت روان (سلامت روان) تعاریف فراوانی وجود دارد به چند تعریف بر جسته در این زمینه اشاره می کنیم :

دانشمندان روان شناختی و علوم رفتاری، به کار آمدی انسان و عملکرد روان شناختی متناسب او اصطلاح سلامت روانی، اطلاق کرده اند...

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

قلمروی تحقیق

فرضیات تحقیق

تعاریف نظری متغیرها

سلامت روان

مهارت اجتماعی

تعریف عملیاتی متغیرها

سلامت روان

مهارت اجتماعی

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مهارت اجتماعی

اجزاء تشکیل دهنده مهارت های اجتماعی

ویژگی های مهارت اجتماعی

اجزاء مهارت و فرآیندهای مهارت

راهکارهایی برای بهبود مهارت های اجتماعی کودک

روشهایی برای تقویت مهارت های اجتماعی

مدیریت مهارتهای اجتماعی برای تغییر رفتار

مهارت های دهگانه

تعریف بهداشت روانی

بهداشت روانی را در سه بعد می توان خلاصه کرد

اهداف بهداشت روانی درخانواده

عوامل مؤثر در بهداشت روانی

نقش مشاور در تامین بهداشت روانی در مدرسه

راههای تقویت بهداشت روانی فرزندان

عوامل موثر در بهداشت روانی دانش آموزان

بهداشت روانی در آموزش و پرورش

نتایج عملی بهداشت روانی

عوامل برهم زننده بهداشت روانی(سلامت روان)

معیارهای بیماری و سلامت روانی در مکتب اسلام

مکانیسم های دفاعی و نقش آنها در بهداشت روانی

سرکوبی

جبران

جا به جائی

((تصعید)) یا ((والایش))

همانند سازی

درون فکنی

برون فکنی

دلیل تراشی

واکنش سازی یا واکنش معکوس

بازگشتعقب نشینیواپس روی

مکانیسم انکار

خیالبافی یا رؤیای روز

اهمیت خانواده

مشخصه های بهداشت روانی و شخصیت سالم

راههای تقویت بهداشت روانی فرزندان

انواع خانواده ها از نظر تربیت

خانواده خشک و سخت گیر

خانواده سهل گیر و آسان گیر

خانواده گسسته ( خانواده پریشان )

خانواده سالم یا خانواده دمکرات

معنویت چیست؟

چالش ها فراروی خانواده

راه کارهای تقویت معنویت در خانواده

بهداشت روانی در مکتب آدلر

بهداشت روانی از دیدگاه مکاتب

بهداشت روانی از نظر پاولوف

تعریف بهداشت روانی در اسلام

نظریه فروید

نظریه یونگ

نظریه موری

نظریه آدلر

نظریه فروم

نظریه مزلو

نظریه اسکینر

نظریه اریکسون

نظریه هری استاک سالیوان

نظریه گوردون آلپورت

نظریه جورج کلی

نظریه آلبرت الیس

نظریات مختلف در روانشناسی نوجوانی

بازپیداییهال

ریخت شناسی تکوینی و رشد حلزونی (مارپیچی)گزل

ریختهای بدنیکرچمر

هیأت بدنی زیلر

لایه های شخصیت رمپلاین

نظریه های روان شناختی

ساختار مرحله ای کراچ

نظریه های روانی،اجتماعی و جامعه شناختی

نظریه میدانیلوین

سلسله مراتب ارزشی اشپرانگر

اجتماعی کردن دیویس

وظیفه رشدیهویگهرست

نظریه ی جامعه شناختی

کینگزلی دیویس :نظریه ی جامعه شناختی

نظریه روان تحلیلگری

نظریه های انسان شناختی

بررسی نظریه های رشد نوجوانی

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزار سنجش

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها و نتیجه گیری

روش تجزیه و تحلیل آماری

یافته های توصیفی

یافته های استنباطی و تاییدی:

یافته های پژوهشی

بحث و نتیجه گیری

منابع

ضمائم

فهرست جداول

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید