پروژه رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی

پروژه رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی پروژه رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 67 KB

تعداد صفحات : 78

بازدیدها : 656

برچسبها : مدیریت دانش یادگیری سازمانی

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی ارتباط بین مدیرت دانش با یادگیری سازمانی

مقدمه

با بررسی روند بوجود آمدن سازمان های بزرگ در دهههای گذشته در می یابیم این سازمانها به علت عدم تطابق خود با روند تحولات جهانی، دیگر کارایی لازم را در عرصه رقابت های جهانی ندارند، لذا برای بقای خود ناچارند تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تحولات جهانی را به دست آورند.

یکی از مهم ترین این ابزارها، ایجاد سازمان یادگیرنده و نهادینه کردن فرآیند یادگیری در سازمان ها است. سازمان یادگیرنده مفهوم رویکرد تغییر سازمانی و بهبود مستمر را نشان می دهد و ظرفیت تغییر را مشخص می کند. در عصر حاضر توانایی و میزانی که سازمان ها می توانند یاد بگیرند و سریعتر از رقبای خود واکنش نشان دهند بعنوان یک مزیت رقابتی پدیدار می شود. تغییر سازمانی و بهبود مستمر در مدیریت کیفیت جامع نیز مشهود است. مدیریت کیفیت جامع یک فلسفه مدیریتی است که برای مدیریت سازمان ها دیدگاه جامع و متمایزی را مطرح می کند و یک رویکرد مدیریتی است که تفاوتهای اساسی با رویکردهای مدیریت سنتی دارد. همانطور که سازمان ها فعالیت های مدیریت کیفیت جامع را می پذیرند، ساختار آنها نیز تغییر می یابد .

...

بررسی ارتباط مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

فهرست مطالب

مقدمه

هدف از تحقیق

مدیریت دانش

واژه گزینی

مدیریت دانش و خدمت مرجع

تعاریف گوناگون

مفهوم مدیریت دانش

راهبردهای مدیریت دانش

تعریف مدیریت دانایی

دانایی صریح و ضمنی

دانایی صریح

دانایی تلویحی

مهندس دانش کیست؟

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

نقش آموزش در مدیریت

هدفهای اجتماعی

هدفهای سازمانی

هدفهای کارکنان

نوآوری دانش در مدیریت

ترکیب مدیریت دانش و نوآوری

اهمیت دانش

مهارت مدیریت دانش

تکامل نوآوری دانش

داراییهای دانش چیست؟

عناصر تشکیل دهنده نوآوری دانش چیست؟

اقدامات دانش مدار

یادگیری سازمانی

تعاریف واژه های مرتبط

تعریف یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی

تعاریف

توانمندسازها

یادگیری

2-یادگیری دو حلقه ای

3- یادگیری سه حلقه ای

عوامل شکل گیری مدل ذهنی

نتیجه گیری

منابع

*******************

مفهوم مدیریت دانش

مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیتها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه های فکری در سطح کلان به کار می رود. مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها، ابزار، ساختار و غیره با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری، انسانی و اجتماعی نمایان می شود. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها کمک می کند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را که بعنوان حافظه سازمانی محسوب می شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمانها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیریهای پویا به صورت کارا و موثر قادر می سازد. علل پیدایش مدیریت دانش: ۱- دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه های یک سازمان اساسا سرمایه های قابل لمس و مالی بودند(امکانات تولید، ماشین، زمین و غیره) به سمت سازمانهایی که دارایی اصلی آنها غیرقابل لمس بوده و با دانش، خبرگی، توانایی و مدیریت برای خلاق سازی کارکنان آنها گره خورده است. ۲- افزایش فوق العاده حجم اطلاعات، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطلاعات به طور کلی ارزش دانش را افزوده است؛ زیرا فقط از طریق دانش است که این اطلاعات ارزش پیدا می کند، دانش همچنین ارزش بالایی پیدا می کند. زیرا به اقدام نزدیک تر است. اطلاعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمی کند، بلکه تبدیل اطلاعات به دانش مبتنی بر انسان ها است که به تصمیم و بنابراین به اقدام می انجامد. ۳- تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی که فقط در منابع کمی به آن اشاره شده است. بسیاری از سازمانها دریافته اند که حجم زیادی از دانش مهم آنها در آستانه بازنشستگی است. این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه گیری و اقدام مناسب انجام نشود، قسمت عمده این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج می شود. ...

...

تعریف یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی تعاریف گوناگونی دارد.فایول و لایلز از یادگیری سازمانی به عنوان کشف و اصلاح خطا یاد می کنند.

یادگیری سازمانی، فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل میسازد.

یادگیری سازمانی

یادگیری، عامل کلیدی مورد نیاز سازمانی است که می خواهد در دنیای جدید اقتصادی پا بر جا بماند.

پیتر سنگه معتقد است که تنها منبع مزیت رقابتی پایدار در بلند مدت برای سازمانها، یادگیری سریعتر نسبت به رقبا است و چنانچه سازمان به این امر نائل گردد، از سایر سازمانهای رقیب اثر بخش تر و کاراتر خواهد شد. یادگیری از دیدگاه سازمانی زمانی اتفاق می افتد که اطلاعات، جمع آوری و به منظور تولید وگسترش حقایق جدید، تجزیه و تحلیل شوند، دیدگاه جدیدی را خلق کرده وآن را از طریق ارتباط، تدریس وگفتگو وتعامل به تمام سطوح سازمانی منتقل کند. و به عبارتی، یادگیری سازمانی به چگونگی وقوع یادگیری یا عنصر دانش در یک سازمان می پردازد.

نظریه یادگیری سازمانی از جمله رهیافتهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می گردد وسازمان را به مثابه یک "سیستم باز صاحب اندیشه و زنده" در نظر می گیرد. با تأکید بر این نکته که سازمانها نیز مانند ذهن انسانها برای تطبیق با شرایط محیطی متحول، متکی به دریافت بازخورند؛ سازمانها درست مانند حیوانات باهوش تر و انسانها از تجربه درس می گیرند و درگیر فراگردهای ذهنی پیچیده ای مانند "پیش بینی، شناسایی، تعریف، طراحی و حل مسأله" می شوند.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید