مقاله آب های زیر زمینی

مقاله آب های زیر زمینی مقاله آب های زیر زمینی

دسته : کشاورزی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 70 KB

تعداد صفحات : 128

بازدیدها : 1210

برچسبها : دانلود مقاله آبهای زیر زمینی

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله آب های زیر زمینی با بررسی مدیریت و بهره برداری از آبهای زیرین در 128 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه دانلودی بررسی آب های زیر زمینی مقاله ی تحقیقاتی جامعی در خصوص بررسی آبهای زیرین، منابع و مدیریت آب های زیرزمینی، بهره برداری و تغذیه آبهای زیرزمینی و قوانین حاکم بر آن و... می باشد . در ادامه به بخشهایی کوتاه از متن این تحقیق و فهرست مطالب آن جهت آشنایی بیشتر با محتوای مقاله آب های زیر زمینی پرداخته می شود.

مقدمه

در مبحث آبهای زیرزمینی عموماً خواص فیزیکی و شیمیایی آب و محیط زمین شناسی، حرکت طبیعی، بازیابی و موارد استفاده آن مورد مطالعه قرار می گیرند. سالیان بسیاری است که دانشمندان بلژیکی و فرانسوی این علم راهیدروژئولوژیو پژوهشگران آمریکای لاتین آنرا هیدروژئولوژیا نامیده اند. از طرف دیگر، علمای آلمانی بر آن قسمت از علم آب که بطور اخص مربوط به آب زیرین می شود، نام هیدرولوژی نهاده اند. تمایل مشابهی برای اختصاص واژه هیدرولوژی به مطالعه آبهای زیرین و بکار بردن عباراتی چون هیدروگرافی و هیدرومتری برای مطالعه آبهای سطحی، در ممالک متحده نیز وجود داشته است. در سال 1938 ، شورای اجرایی جامعه بین المللی هیدرولوژی علمی (IASH) مصرف واژه هیدرولوژی را برای آن شاخه از علم آب که مربوط به آبهای زیرزمینی است، معمول نمود تا آنکه آنرا از نهرشناسی (پوتامولوژی) -دریاشناسی (لیمنولوژی) و برف و یخ شناسی (کریولوژی)، متمایز سازد.

این ماینزر بود که در سال 1939 برای اولین بار در یک جلسه IASH واژه ژئوهیدرولوژی را برای مطالعه آب های زیرزمینی معرفی نمود. قبل از وی نیزمیدکه مهندس هیدرولیک و یکی از روسای پیشین جامعه مهندسان راه و ساختمان آمریکا (ASCE) بود، واژه هیدروژئولوژی را برای مطالعه قوانین مربوط به پیدایش و حرکت آبهای زیرزمینی بکار برده بود. مهندسان و زمین شناسان همه در این عقیده که: در علم آبهای زیرین برای دانستن محدودیتهای زمین شناسی در شرایط هیدروگرافیک و تغییر در این شرایط در اثر تغییرات زمین شناسی اطلاع کافی از زمین شناسی عمومی لازم می باشد با وی همراه اند. مید به خصوصیت مطالعه آبهای زیرزمینی بعنوان یک عامل مهم زمین شناسی اشاره کرده و تأیید می نماید که دانستن این علم به درک علل زایش و رشد رودخانه ها و شبکه های زهکشی کمک می نماید.ماینزرواژه هیدرولوژی را در مورد آبی بکار می برد که مدار هیدرولوژی را از هنگام نزول به زمین تا تخلیه آن به دریاها و یا رجعت آن به هوا طی می کند و این علم را به هیدرولوژی آبهای سطحی و آبهای زیرین یا ژئوهیدرولوژی تقسیم نموده است.

...

رابطه بین آبهای زیرین و آبهای سطحی

مقدمه:

در طرحهای مهندسی بمنظور حفاظت بهتر از آب و بهره برداری کامل از آن، لازم است که آب سطحی و آب زیرزمینی توأماً مطالعه گردند. در حالیکه این دو نوع منبع آب را در گذشته بصورت مستقل و مجزا در نظر می گرفتند. در توسعه ذخایر آب سطحی، طرحها غالباً بر مبنای مطالعه آمار آبدوی (جریانهای سطحی) برای رشته ای از سالها انجام می گرفت و از ذخیره و برداشت آب زیرزمینی بکلی صرف نظر می شد، چه تا همین اواخر هیچ وسیله ای برای منظور نمودن تأخیر یا فاز زمانی موجود در حرکت آب زیرزمینی وجود نداشت. در تشکیلات زمین شناسی و کیفیت آن و تخمین میزان آبدهی چاه ها. آپسون درباره رابطه بین آبهای زیرین و آبهای سطحی سه نوع مسأله مختلف را در نظر می گیرد.

1- تعیین تقریبی اثر تغییرات رژیم جویبار بر روی شرایط آبهای زیرزمینی.

2- امکان نسبی بهره برداری از آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی برای احتیاجات بخصوص.

3- اندازه گیری آبدهی سطحی بمنظور تعیین میزان آب زیرزمینی موجود.

بعنوان یک مثال از مسأله نوع اول، آپسون ؛ حوزه آبریز رودخانه ایپسویچ در ماساچوست را در نظر می گیرد و اثر پایین بردن مجرای رودخانه به میزان چند فوت را بر چاههای آبرسانی عمومی که به مخزن آب زیرزمینی تراوش می نماید مورد سئوال قرار می دهد. قبلاً نیز دانسته شده بود که مخزن آب زیرزمینی با رودخانه پیوستگی هیدرولیکی داشته و دست کم گاهی از زمان، قسمت زیادی از آب رودخانه توسط تراوش موثر به مخزن آب زیرزمینی می پیوندد.

...

روشهای بهره برداری از آب زیرزمینی

1) قنات: عبارتست از یک سوراخ افقی، با شیب کمی به سمت خارج تا مسافتهای طولانی در دل زمین حفر می شود تا به سفره آب زیرزمینی رسیده و در آن پیشروی نماید. این مسیر افقی معمولاً توسط چاه های قائم متعددی به سطح زمین متصل می شود. از این چاه ها مصالح حفاری شده به خارج هدایت شده و ضمن ایجاد امکان پیشروی سریعتر، موادی نیز انجام شود. در کف قنات معمولاً با قرار دادن ناوه ها سفالی، یا مصالح دیگر، از نفوذ مجدد آنها، ضمن حرکتشان به خارج، جلوگیری می شود.

2) چاه: چاه سوراخ قایمی است که از سطح زمین تا داخل منطقه اشباع آب زیرزمینی حفر می گردد و به تدریج آب زیرزمینی در آن جمع می شود. بیرون آوردن آب از چاه یا بطور مصنوعی و با استفاده از تلمبه های دستی یا موتوری صورت می گیرد. استفاده از آبهای زیرزمینی بوسیله حفر چاه در همه نقاط دنیا متداول است. حفر چاه برای استخراج آب زیرزمینی در رسوبات ناپیوسته بیشتر به روش ضربه ای و در سنگها عمدتاً به روش دورانی صورت می گیرد. استفاده از آبهای زیرزمینی بوسیله حفر چاه در همه نقاط دنیا متداول است.

حفر چاه برای استخراج آب زیرزمینی در رسوبات ناپیوسته بیشتر به روش ضربه ای و در سنگها عمدتاً به روش دورانی صورت می گیرد. قطر چاه ها بسته به نیاز از 15 سانتی متر به بالا انتخاب می شود. در اطراف چاه های اکتشافی اصلی اغلب چاه هایی نیز با قطر کمتر حفر می شود که پیزومتر نام دارد. از پیزومترها برای اندازه گیری تغییرات سطح استیابی یا پیزومتریک استفاده می شود. برای جلوگیری از ریزش و مسدود شدن چاه، در داخل آن لوله محافظ کار گذاشته می شود. لوله محافظ از سطح زمین تا یکی دو متر زیر سطح استیابی برون منفذ است.

...

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه

جریان آبهای زیرین

مقدمه

تقسیمات اصلی جریان آبهای زیرین

تشکیلات زمین شناسی و جریان آبهای زیرین

آبخیز

زمین بی آب

ترکیب خاک و سنگ

مقدمه

تعریف تخلخل و ریشه لغوی آن

انواع تخلخل

پوکی اولیه

پوکی بین دانه ای

پوکی درون دانه ای

پوکی پناهگاهی

پوکی رشد چارچوب

پوکی ثانویه

پوکی بین بلوری

پوکی روزنه ای

پوکی قالبی

رابطه بین آبهای زیرین و آبهای سطحی و انواع سفره های زیرزمینی

مقدمه

آبدهی ممتد

انواع سفره های زیرزمینی

مقدمه

چه سنگهای تشکیل سفره آبدار می دهند

سفره های آزاد

تعریف لغوی

سفره آویزان سفره های آزاد و ساز و کار آن

سفره های تحت فشار یا محور

تعریف لغوی

ایجاد چشمه سفره های آزاد و ساز وکار آن

تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی سفره ها پاسخگوی چیست

تعریف تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی

کاربردهای تغذیه مصنوعی

تغییر دادن کیفیت آب

شرایط کلی استفاده از تغذیه مصنوعی

شرایط هیدرولوژیک تغذیه مصنوعی

شرایط هیدرولوژیک و هیدرودینامیک مخازن زیرزمینی

شرایط زمین شناختی و ساختمانی شرایط حد

مدیریت آبهای زیرزمینی

چگونگی اعمال مدیریت حافظه

برنامه ریزی مطالعات آبهای زیرزمینی

آبدهی حوضه

بازدهی ایمن

تغییر در فرضیه بازدهی ایمن

بازدهی معدنی

بازدهی مانگار

آلودگی و بحران آب

بحران آب

مصرف بهینه آب

تاریخچه آلودگی آب

آلودگی آبهای زیرزمینی

آلودگی آب زمینی در تهران

روشهای عمده بهره برداری مصنوعی از آب زیرزمینی

قنات

چاه

پیزومتر

پمپاژ

بیلان آب

تعیین تجهیزات مورد نیاز بهره برداری

دبی مجاز با تغییرات دبی برحسب تغییرات افت سطح آب

دبی مجاز افت مجاز

عمق نصب پمپ

تعداد طبقات پمپ

قدرت موتور

قدرت جعبه دنده

برنامه توسعه کشور

تدوین و تصویب قوانین آبهای زیرزمینی

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید