رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان

رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 402 KB

تعداد صفحات : 90

بازدیدها : 381

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 6500 تومان

خرید این فایل

پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان شهرستان اردبیل به همراه فایل SPSS (مشاوره و تحلیل آماری )

پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی

رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان شهرستان اردبیل 

به همراه فایل SPSS (مشاوره و تحلیل آماری )

 

 مقدمه

مدارس نقش مهمی در شکل گیری ارزش ها، هنجارها و فرصت های اجتماعی افراد دارند. کودکان اولین تعاملات خود را در سیستم آموزشی در حدود پنج یا شش سالگی برقرار میکنند و معمولا تا هجده سالگی ارتباط شان را با مدرسه حفظ میکنند ، در نتیجه جوانان تقریبا 13 سال از زندگی خود را در سیستم آموزشی صرف میکنند به عبارتی این مقدار از زمان را در ساختار تحصیلی و به دور از خانواده شان سپری میکنند و موسسات آموزشی ابزار اولیه اجتماعی شدن جوانان میشود. مدارس هم مسئول آموزش اطلاعات و روشها و هم مسئول ایجاد هنجارها و و ارزش های جامعه محسوب میشود.

در جامعه امروزی مدارس با موضوعات پیچیده که تاثیر انکار ناپذیری بر کارکرد آنها دارد روبرو هستند.از مدارس انتظار میرود که جوانان را با محیط یادگیری سالمی مواجه کنند که بتوانند در آن به سطح مطلوبی از دانش دست یابند و افراد مولد در جامعه باشند. با آگاهی از وقایع و نارسایی هایی که در مدارس دیده میشود نگرانی های عموم از جو مدارس افزایش میابد.( نقل از رضایی شریف و همکاران ، 1390).

پیوند با مدرسه علاقه و دلبستگی دانش آموزان به معلمان ، کارکنان و مدیران و غرور نسبت به مدرسه خود است (ایس  ، 2005به نقل از رضایی شریف و همکاران ، 1390). اهمیت جو مدرسه و پیوند دانش آموز – مدرسه زمینه جامعه شناختی ، روانشناسی مدرسه و ادبیات آموزشی دارد. توافقی عمومی وجود دارد که مدارس محیط اجتماعی بزرگی هستند که در آن دانش آموزان از اعتقادات ، ارزش ها ، معیارها و نگرانی های مشترک برخوردارند.

 همچنین عملکرد های شناختی و عاطفی دانش آموزان به وسیله ویژگی های مدرسه شکل میگیرد و یادگیری در مدرسه در یک محیط اجتماعی ، هم درون و هم در بیرون کلاس درس صورت میگیرد (هافمن و دیگران 2001 به نقل از اسکرمن ، 2002؛ نقل از رضایی شریف و همکاران، 1390).

تعریف موضوع

بزهكاری پدیده اجتماعی جهانی است كه معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر 18 سال به كار برده می شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهكار در مورد افرادی به كار برده می شود كه اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه انجام می دهند. با توجه به این كه احكام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یك جامعه، ممكن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد.

در كشور ما بزهكاری به مجموعه كل جرایمی گفته می شود كه در صورت ارتكاب، مجازات هایی از قبیل قصاص، دیات، حدود و تعزیزات را در پی دارد. هر روز در كنار ما جرایم متعددی به وقوع می پیوندد و با تورق روزنامه ها، در صفحه حوادث با انواع بزهكاری آشنا می شویم: چاقوكشی، ضرب و جرح، دزدی، تجاوز و وقتی از خیابان عبور می كنیم سازمان هایی نظیر كانون اصلاح و تربیت، نیروی انتظامی، و دادگاه هایی را می بینیم كه برای مجازات این گونه افراد به وجود آمده اند. ولی تا حالا فكر كرده ایم چه عواملی در به وجود آوردن فرد بزهكار مؤثر است؟ پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهكاری سبب شده است كه هر گروه از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی كنند. روان شناسان و روان پزشكان از دیدگاه روان شناختی، حقوق دانان از دیدگاه جرم شناسی و مسایل كیفری، پزشكان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و بالاخره جامعه شناسان از دید آسیب شناسی اجتماعی.

فهرست مطالب

 

مقدمه     1

تعریف موضوع     2

اهمیت و ضرورت موضوع   4

بیان مساله            4

سوالات تحقیق       6

فرضیه های تحقیق 6

تعاریف عملیاتی     6

تئوری های پیوند مدرسه       9

تفاوت در پیوند با مدرسه       12

مدل رشد اجتماعی  13

دلبستگی به مدرسه 14

دلبستگی به کارکنان            14

تعهد به مدرسه      16

مشغولیت در مدرسه            17

باور       18

تفکیک از سازه های مرتبط   19

بزهکاری 22

تعریف بزه در رویكرد های مختلف      24

رویكرد حقوقی جرم 24

رویكرد جامعه شناختی         24

رویكرد جرم شناسی 25

تعریف انواع بزه های معمول 25

رویکرد ها در مورد علل بزهكاری       27

رویکرد شكل ظاهری (Body type theories). 27

رویكرد ساختار زیستی         28

رویكرد روانشناختی 29

رویكرد وضعیت اقتصادی     31

رویکرد کنترل اجتماعی       32

رویکرد پیوند افتراقی           33

رویکردهای التقاطی            35

عوامل مستعدکننده بزهکاری  37

مهاجرت  38

برخی علل انحراف جنسی     41

د). عدم تماس دائم بین مربیان با خانواده 42

بهره هوشی و بزهکاری       45

مبارزه با بزهکاری 45

پیشگیری از بزهكاری         46

پیشگیری اوّلیه (سطح اول). : ایجاد یك محیط سالم            47

پیشگیری ثانویه (سطح دوم). : كاهش عوامل خطرزا         48

پیشگیری ثالثیه (سطح سوم). : کنترل موقعیت خطر          49

روش پژوهش        51

جامعه آماری         51

نمونه آماری و روش نمونه گیری        52

روش جمع آوری اطلاعات    53

روش تجزیه و تحلیل داده ها   53

بحث نتیجه گیری   68

محدودیت های پژوهش         70

پیشنهادات            71

منابع      Error! Bookmark not defined.

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید