پایان نامه رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

پایان نامه رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان پایان نامه رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 243 KB

تعداد صفحات : 105

بازدیدها : 749

برچسبها : عملکرد تحصیلی شادکامی

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه پایانی و تحقیق بررسی رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پردیس نمین

پایان نامه کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره بررسی رابطه شادکامی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پردیس نمین

مقدمه

یکی از رشته های بدیع روان شناسی که در اواخر سده بیستم میلادی پا به عرصه وجود نهاده و افق تازه ای را پیش روی روان شناسان و پژوهشگران گشوده است، روانشناسی مثبت نامیده می شود. در این نوع روانشناسی به جای تاکید بر شناسایی و مطالعه کمبودهای روانی و کاستی های رفتاری و ترمیم یا درمان آنها به شناخت و ارتقای وجوه مثبت و نقاط قوت انسان توجه و تکیه می شود.

این رشته جدید طیف وسیعی از مفاهیم روان شناختی از جمله مفهوم شادکامی را در بر می گیرد. گرچه این مفهوم برای جوامع و اقوام مختلف تازگی ندارد و از دیرباز مورد نظر فیلسوفان و اندیشمندان بوده است، لیکن مطالعه علمی آن در سالهای اخیر، آن هم توسط روان شناسان آغاز شده است.

شادکامی، ناشی از قضاوت و داوری انسان درباره چگونگی گذران زندگی است. این نوع داوری از بیرون به فرد تحمیل نمی شود بلکه حالتی است درونی که از هیجان های مثبت تاثیر می پذیرد.

فهرست مطالب پایان نامه

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها

فصل دوم:پیشینه تحقیق

مقدمه فصل دوم

تاریخچه شادکامی

تئوری های شادکامی

دیدگاه های مربوط به شادکامی

دیدگاه تکاملی درباره موانع شادکامی

عوامل موثر بر شادکامی

همبسته های شادکامی

انواع شادکامی

ویژگی ها و صفات شخصیتی و شادکامی

سلامت روانی و شادکامی

ارزش ها و شادکامی

فرهنگ و شادکامی

شادکامی و هوش هیجانی

شادکامی و اهداف

شادکامی و نیاز ها

تاثیر ها و فواید شادکامی

پیشرفت تحصیلی

اهمال کاری تحصیلی (افت تحصیلی)

تفاوت های سنی و جنسی در افت تحصیلی

عوامل مهم تاثیر گذار بر عملکرد تحصیلی

تحقیقات انجام شده در زمینه شادکامی و عملکرد تحصیلی

پیشینه مربوط به پیشرفت تحصیلی

فصل سوم:روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش و گرد آوری اطلاعات

روش اجرا

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل یافته ها

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها و پیشنهاد ها

منابع و مآخذ

ضمائم

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان شادکامی و عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان دانشکده ادبیات پردیس نمین بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کل دانشجویان دانشکده پردیس نمین در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 بود. نمونه پژوهش بالغ بر 100 نفر از دانشجویان بود که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از معدل دانشجویان به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی و از پرسشنامه شادکامی آکسفورد برای تعیین میزان شادکامی استفاده شد که روایی و پایایی قابل توجهی دارد.

این پژوهش به شیوه همبستگی انجام گرفت و برای آزمون فرضیه های آن از ضریب همبستگی پیرسون،آزمون چند متغیری و آزمون t مستقل استفاده شد. تحلیل اطلاعات نشان داد که بین شادکامی و عملکرد تحصیلی رابطه معنا دار وجود ندارد.

عوامل مهم تاثیر گذار در عملکرد تحصیلی

آموزش دانش آموزان با هدف پیشرفت آنان در زمینه تحصیلی صورت می گیرد. مطالعه عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی، مسئله پیچیده ای است، چرا که عملکرد تحصیلی عنصری چند بعدی است و به گونه ای ظریف به رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و عاطفی دانش آموزان و دانشجویان مربوط است. در گذشته بسیاری از پژوهشگران بر روی تاثیر توانایی های ذهنی و شناختی بر عملکرد تحصیلی تاکید می کردند. پیاژه، در تبیین تحول ذهنی به این فرض که فرایند تفکر درنوجوانی و بزرگسالی به لحاظ کیفی با فرایند تفکر دوران کودکی تفاوت دارد و نیز با تاکید بر ساختار تفکر و نه محتوای آن، جریان رشد شناختی را در طی چهار مرحله (حسی- حرکتی، پیش عملیاتی، عملیات عینی وعملیات صوری) تبیین می کند، که ترتیب عبور از این مراحل برای همه افراد یکسان است. پژوهش ها نشان می دهند که بین رشد شناختی و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. یعنی دانش آموزان دارای رشد ذهنی بالاتر از عملکرد تحصیلی بهتری در تحصیلات برخوردارند. اما به مرور زمان مشخص شد، هر چند توانایی های ذهنی و شناختی تا اندازه ای با عملکرد تحصیلی رابطه دارد و تا حدود زیادی آن را پیش بینی می کند، اما تنها کلید پیش بینی موفقیت یا افت تحصیلی نیستند. به همین دلیل محققان در سالهای اخیر، متوجه یک سری عوامل غیر شناختی شده اند که می توانند درعملکرد تحصیلی و به طور کلی در موفقیت موثر باشند.

عوامل موثر بر شادکامی

روان شناسان عواملی را شناسایی کرده اند که بر شادکامی افراد تاثیرگذار می باشد. برخی از این عوامل عبارتند از:

سلامتی

ون هوون معتقد است که بین شادکامی و بیماری های خاص رابطه وجود دارد. خصوصا اگر این بیماری ها منجر به کاهش فعالیت شده باشد. در عین حال در یک مطالعه طولی این نتیجه بدست آمد که رابطه بین سلامتی و شادکامی دو جانبه است. یعنی هم سلامتی بر شادکامی موثر است و هم شادکامی بر سلامتی. بنابراین ضمن وجود رابطه بین این دو، این سوال نیز مطرح است که کدام علت است و کدام معلول.

تحصیلات

آرجیل و هیلز نشان دادند که تاثیر سواد بر شادکامی مردم ژاپن و اروپا کم است ولی در بسیاری از کشورها بین سواد و شادکامی رابطه قوی وجود دارد. مثل کره جنوبی، مکزیک، یوگوسلاوی و ... در واقع شاید علت تاثیر سواد بر شادکامی وضعیت مالی این کشورهاست چرا که در کشور های فقیر بین ثروت و شادکامی رابطه وجود دارد.

در کشورهای توسعه نیافته ،سطح تحصیلات اختلاف فاحشی را در سهیم شدن در منافع اجتماعی سبب می شود. در کشورهای توسعه نیافته افرادی که تحصیلات اندکی دارند ممکن است حتی نتوانند نیازهای اساسی جسمانی خود را تامین کنند. در حالی که افراد تحصیل کرده به اندازه کافی پول بدست می آورند که بتوانند غذا و سرپناه مناسب داشته باشند. در مقابل در کشورهای توسعه یافته در بیشتر موارد حتی افراد دارای تحصیلات کم نیز قادرند نیازهای اساسی جسمانی خود را تامین کنند. بسیاری از مطالعات انجام شده در امریکا دریافتند که میزانی از همبستگی بین خوشبختی و تحصیلات وجود دارد.

تحقیقات نشان داده که تحصیلات روی میزان خوشبختی افراد تاثیر می گذارد، تحصیلات با تحت تاثیر قرار دادن شغل، ایفای نقش می کند. تحصیلات بر خوشبختی افراد، بهداشت روانی و جسمی آنها اثر مثبت دارد. این امر از طریق بدست آوردن شغل رضایت بخش، افزایش کنترل ودستیابی بهتر به ازدواج وسایرحمایت های اجتماعی می باشد.....

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید