پایان نامه تاثیر ابعاد هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان

پایان نامه تاثیر ابعاد هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان پایان نامه تاثیر ابعاد هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 262 KB

تعداد صفحات : 110

بازدیدها : 1070

برچسبها : ابعاد هوش هیجانی تعهد سازمانی کارکنان

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی تحقیق بررسی تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان

پروژه پایانی تاثیر ابعاد هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان دارای پنج کلی شامل فصل اول: طرح تحقیق، فصل دوم: ادبیات تحقیق، فصل سوم : روش تحقیق، فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات، فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها می باشد و دارای منابع و مآخذ، نمونه پرسشنامه مورد استفاده در پایان نامه و Abstract یا چکیده انگلیسی است.

در ادامه به بخشهایی مختصر از متن تحقیق اشاره شده است.

مقدمه
مبحث هوش هیجانی یکی از موضوعات جدید در عرصه روانشناسی است و به دلیل جنبه های جذاب و گسترده آن در دهه های اخیر علاوه بر روانشناسان، روانپزشکان، توجه صاحب نظران رشته های مختلف از جمله سازمان و مدیریت را به خود جلب کرده است. درباره این موضوع مطالب، مقالات، تحقیقات و کتابهای زیادی در چند سال اخیر به چاپ رسیده است.در بیشتر این مطالعات، بر این موضوع تاکید شده است که هوش هیجانی به عنوان عامل تعیین کننده موفقیت افراد در زندگیبه عبارتی به عنوان اساس و سنگ بنای موفقیت انسان ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجان ها، احساسات و توانمندی های انسان دارد . با توجه به این که هوش هیجانی، توان استفاده از احساس و هیجان خود و دیگران در رفتار فردی و گروهی در راستای دستیابی به بیشترین مطلوبیت است. براین اساس اشخاصی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار هستند، در زمینه شناخت هیجانات خود و دیگران و کنترل این هیجانات در سطح بالایی قرار دارند. بنابراین تلفیق دانش و توانائیهای علمی و تجربی و توانائیهای هیجانی می تواند در دستیابی افراد به اهداف شان کارساز و مفید باشد.

تعهد سازمانی در مدیریت و ادبیات علوم رفتاری عامل مهمی در روابط بین افراد و سازمانها می باشد.

گرچه تعاریف متعددی از تعهد توسط صاحب نظران حوزه علوم رفتاری ارائه شده است ولی اختلاف نظر در زمینه تعریف تعهد سازمانی وجود ندارد و در تمامی تعاریف تعهد سازمانی سه عامل اعتقاد به اهداف و ارزشهای سازمان و تمایل به تلاش شدید و خواست عمیق ادامه عضویت در سازمان وجود دارد. برداشت و استنباط درست، نقش مهمی در شکل گیری تعهد کارکنان سازمان ایفا می کند. مثلا کارکنانی که معتقدند سازمان آنها از آنان حمایت می کند، تمایل پیدا می کنند که به سازمان تعهد عاطفی داشته باشند. آنهایی که می بینند سرمایه گذاری اساسی برای سازمان کرده اند و در صورت ترک آن سرمایه شان به خطر می افتد نسبت به سازمان تعهد مستمر پیدا می کنند. آنهایی که فکر می کنند که از آنان وفاداری مورد انتظار است ،تعهد تکلیفی را پی می گیرند. بیشتر بحثها و پژوهشهای مربوط به تاثیر مدیریت رویتعهد کارکنان، تمرکز به تعهد عاطفی دارد

برای بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی، هوش هیجانی بر اساس نظر دانیل گلمن (2001) در چهار بعد؛

1. خودآگاهی: منظور از خودآگاهی، داشتن فهم عمیق از هیجانات خود، به علاوه نقاط قوت و ضعف، ارزش ها و انگیزه های خویشتن است.

2. خود مدیریتی: خود مدیریتی، عامل مهمی که همه افراد جهت نیل به اهدافشان بدان نیاز دارند. مابدون شناخت احساسات خود، در نظم دهی به آنها شکست خواهیم خورد.

3. آگاهی اجتماعی: منظور از آگاهی اجتماعی، یعنی افراد از طریق هماهنگ شدن با احساسات دیگران، در هر لحظه می تواند آنچه را که مناسب است بگوید و انجام دهد. ترس ها را برطرف سازد، خشم را آرام کند، یا در روحیه شاد افراد سهیم گردد.

4. مدیریت روابط: مدیریت ماهرانه روابط، کنار آمدن با هیجانات افراد خلاصه می شود. این امر به نوبه خود نیاز دارد که افراد از هیجاناتشان آگاه شده و با ایجاد همدلی با افراد تحت رهبری و یا همکاران خود هماهنگ شوند.

و تعهد سازمانی بر اساس نظریه آلن و می یر در سه بعد؛

1. تعهد عاطفی: به عنوان وابستگی عاطفی و تعلق خاطر برای انجام کار و تمایل به ماندن جهت ادامه اشتغال در سازمان تعریف می شود.

2. تعهد مستمر یا عقلانی: تعهد مستمر مبتنی بر هزینه های ناشی از ترک سازمان است که در این رابطه هرچه سرمایه گذاری کارکنان ببیشتر باشد احتمال ترک خدمت توسط آنان کم تر خواهد بود. به عبارتی با صرف وقت، عمر و تلاش بیشتر؛ افراد به راحتی حاضر به ترک خدمت نمی شوند و ضرورتاً و بر اساس نیاز به کار خویش ادامه می دهند.

3. تعهد هنجاری: در این بعد از تعهد افراد ادامه خدمات و انجام کار در سازمان را وظیفه، تکلیف و مسئولیت خود می دانند تا بدین وسیله دین خود را نسبت به سازمان ادا نمایند

ارتباط هوش هیجانی با تعهد سازمانی

مقدمه

هوش هیجانی به عنوان یک عامل کلیدی توانائیهای فردی در موثر بودن فرد در اجتماع و نیز به عنوان یک عامل تعیین کننده در اثربخشی فرد مورد توجه قرار می گیرد. جرج استدلال کرد که هوش هیجانی افراد می تواند اثربخشی را در تمام سطوح سازمانی افزایش دهد. همچنین هوش هیجانی نقش مهمی را در اثربخشی تعاملات اجتماعی با دیگران ایفا می کند.

تعهد سازمانی نیز عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان هاست و عبارت از نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که در آن مشغول به کارند. شخص دارای تعهد سازمانی ، نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد .

با توجه به اینکه در تحقیق حاضر هوش هیجانی بر اساس مدل دانیل گلمن و تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن و می یر تعریف عملیاتی گردیده است، لذا به ارتباط هر یک از ابعاد هوش هیجانی با تعهد سازمانی پرداخته می شود.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید