صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد صورت جریان وجوه نقد

دسته : حسابداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 307 KB

تعداد صفحات : 69

بازدیدها : 865

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

پروژه کارشناسی ارشد رشته حسابداری صورت جریان وجوه نقد چکیده از نظر اولویت ترتیب و تنظیم اجزاء صورتهای مالی اساسی چنانچه مشاهده می شود صورت سود ( زیان) اولین مرحله است ، به طوری که تا زمانی که این صورت تهیه نگردد ، تنظیم صورت سود ( زیان ) انباشته میسر نخواهد بود و به همین ترتیب نیز بدون تهیه صورتهای سود ( زیان ) تنظیم صورت وضعیت مالی

پروژه  کارشناسی ارشد رشته حسابداری

صورت جریان وجوه نقد

چکیده

 

از نظر اولویت ترتیب و تنظیم اجزاء صورتهای مالی اساسی چنانچه مشاهده می شود صورت سود ( زیان) اولین مرحله است ، به طوری که تا زمانی که این صورت تهیه نگردد ، تنظیم صورت سود ( زیان ) انباشته میسر نخواهد بود و به همین ترتیب نیز بدون تهیه صورتهای سود ( زیان ) تنظیم صورت وضعیت مالی امکانپذیر نمی باشد و بر این اساس نیز تا موقعی که صورتهای سود (زیان) و ترازنامه تنظیم نشود تهیه وارائه صورت گردش وجوه نقد بی معنی است. وازنظرنحوه ارتباط مستقیم اجزاء صورتهای مالی نیز بطور خلاصه باید بیان داشت ، که صورت سود(زیان) ازیک طرف ، باحساب موجویهای موادوکالاباصورت وضعیت مالی درارتباط بوده وازسوی دیگرازطریق حساب سود خالص به حساب سود وزیان انباشته مرتبط میگردد،امّا ارتباط صورت گردش وجوه نقد باسایراجزاء صورتهای مالی ازجنس دیگری است زیرااولا ً ابعادارتباط در تمامی زوایای فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و مالی گسترده است، ثانیا ًنحوه ارتباط صورت جریان وجوه نقدبا ترازنامه وصورتهای سودوزیان بطور یکطرفه برقرارمیباشد، بطوریکه این صورت بدون آنکه اطلاعاتی به سایراجزاء صورتهای مالی ارسال نماید تنها اطلاعات مورد نیاز راازاین صورتها دریافت مینماید. ودرست به همین دلیل است که نقش واهمیت خاصیت کنترل کنندگی این جزء ازصورتهای مالی دربین سایراجزاء بیشتر نمایان میگردد.ثالثا ً سود نقدی بدست آمده ازصورت جریان وجوه نقد بمراتب نسبت به سودقابل محاسبه ازصورت سودوزیان به سود اقتصادی نزدیکترودرعین حال مربوط تراست. 

 

فهرست مطالب :

پیش گفتار  

فصل اول 

مروری بر پیشینه تاریخی  

مقدمه 

دامنه کاربرد

تعاریف  

تعریف صورت جریان از نظر کارشناس حسابداری

شکل و محتوای صورت جریان های نقدی

هدف صورت جریان وجوه نقد  نقدی

سودمندی صورت جریان وجوه نقد

فصل دوم

مفهوم وجوه نقد

معادل وجه نقد

معادلهای وجه نقد را چگونه باید گزارش کرد

صورت گردش وجوه نقد

اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد

مقایسه صورت جریان وجوه نقد با سایر صورتهای وجوه نقد

مفهوم ورود وخروج وجوه نقد      

طبقه بندی اطلاعات در صورت حساب گردش وجوه نقد  

رویکرد مستقیم

رویکرد غیر مستقیم

مزایای روش مستقیم نسبت به روش غیر مستقیم

نحوه ارایه صورت گردش جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم

نحوه ارایه صورت گردش وجوه نقد به روش مستقیم

صورت گردش وجوه نقد به عنوان یک صورت مالی اساسی

محدودیت ترازنامه و صورتحساب سود و زیان

طبقه بندی در واحد تجاری

افشای مبادلات غیرپولی

در روش مستقیم

در روش غیر مستقیم

نمونه ای از صورت جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم  

نمونه ای از صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم

مثال

فصل سوم

یک قاعده ی اساسیمسولیت صورتهای مالی اجزای صورتهای مالی

ملاحظات کلی

برای ارایه صورتهای مالی به نحو مطلوب رعایت مواردی الزامیست

برای ارزیابی ضرورت انحراف از استاندارد حسابداری

رویه های حسابداری

تداوم فعالیت

مبنای تعهدی

ثبات رویه در نحوه ی ارایه

اهمییت و تجمیع

تهاتر

اطلاعات مقایسه ای

ساختار ومحتوا

تشخیص صورتهای مالی

دوره ی گزارشگری

به موقع بودن

 

اطلاعاتی که در ترازنامه ارایه می شود

اطلاعاتی که در ترازنامه یا در یادداشتهای توضیحی افشا میشود

واحد تجاری باید مواردی را در ترازنامه و یا در یادداشتهای توضیحی افشا میشود

صورت سود وزیان

اطلاعاتی که در صورت سودو زیان ارایه

صورت سود و زیان جامع و تغییرات حقوق صاحبان سرمایه

صورت جریان وجوه نقد  

یادداشتهای توضیحی

ساختار

افشای رویه های حسابداری .

سایر مورد افشا  اجرا

پیوست نمونه ای از ساختار ترازنامه و صورت سود وزیان

فصل چهارم,

صدر حساب

وجوه افتراق و تمایز فعالیتها در  صورت سود و زیان

نتیجه گیری(خلاصه ای از مطالب گفته شده

منابع و مآخذ

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید