پایان نامه تاثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت زبان آموزان

پایان نامه تاثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت زبان آموزان پایان نامه تاثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت زبان آموزان

دسته : زبان شناسی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1106 KB

تعداد صفحات : 170

بازدیدها : 733

برچسبها : ساختارگرایان نقش گرا آموزش زبان

مبلغ : 11000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه دانلودی تحقیق بررسی تاثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن زبان آموزان ایرانی

این پایان نامه سعی در بررسی تاثیر دو رویکرد ساختارگرایان و نقش گرایان بر روی مهارت صحبت کردن دانش آموزان با محدودیت سنی 14- 15 - 16 ساله شده است. برای انجام این تحقیق یک مطالعه ی کیفی روی دو گروه از دانش آموزان به تعداد صد نفر متشکل از گروه کنترل و آزمایش در موسسه تودی (Today) اردبیل که به صورت اتفاقی انتخاب شده بودند انجام گرفت. فعالیت های ارتباطی مختلفی که در روش کاربردی مطرح است با گروه آزمایش به کار برده شد. در حالی که گروه ساختارگرایان در معرض آموزش غیر ارتباطی یعنی بر حسب روشهای ساختارگرایی از جمله شنیداری، گفتاری قرار گرفتند. قبل از شروع هر نوع آموزش به هر دو گروه یک پیش آزمون جهت اطمینان از وضعیت اولیه آن ها در مورد متغیری که قرار است مورد سنجش قرار بگیرد ارائه شد و در نهایت یک پس آزمون جهت بررسی نتیجه ی آموزش بعد از ارائه ی درمان به گروه آزمایش و ارائه ی دارونما به گروه کنترل به عمل آورده شد.

در حالیکه دو گروه در مرحله ی پیش آزمون معدل تقریبا یکسانی داشتند در مرحله ی پس آزمون گروهی که به روش کاربردی آموزش دیده بود معدل بالایی نسبت به گروه کنترل (ساختارگرایان) داشتند. این مطالعه نشان داد که روش ارتباطی (CA) تاثیر بیشتری روی مهارت صحبت کردن دانش آموزان دارد.

ساختارگرایان و مهارت صحبت کردن

ساختارگرایان تحقیق خود را روی مهارت صحبت کردن متمرکز کردند و صدای واقعی مردم را ضبط می کردند و در حالیکه سنتی گرایان روی نوشتار متمرکز شده بودند.

ساختارگرایان و هم زمانی و در زمانی

ساختارگرایان زبان را به صورت هم زمانی و درزمانی مطالعه و تاکید می کردند که این دو نباید در هم آمیخته شود. زبان شناسی درزمانی از این بحث می کند که یک زبان بخصوص چگونه تغییر کرده و تحول یافته تا بصورت امروزی در آمده در حالیکه در هم زمانی نظام زبان را در یک نقطه خاص بررسی می نماید. در زبان شناسی سنتی تمایزی بین این دو قائل نمی شدند.

روش آموزشی پیش نقش گرایان

همان طوریکه در بخش قبل ارائه شد هر روش که به روش خاصی به زبان نگاه می کند بعضی از آنها زبان را دستور و لغات می بینند و دیگران زبان را نحو مشخصه واژگان و معنا می دانند و گروهی نیز زبان را وسیله ارتباط در جامعه می دانند که با زبان کار خاصی انجام می دهند.

آموزش زبان انگلیسی قبل از نقش گرایان می تواند به گروه های سنتی و ساختارگرایان و پیش نقش کاربرد گرایان تقسیم شوند و هر گروه باور دارند و ادعا می کنند هدفشان اموزش زبان خارجی می باشد به هر حال بعضی از آنها تا حدودی موفق و دیگران ناموفق هستند. نمونه ای از روش سنتی و نیز یک روش تقریباً سنتی روش گفتاری - شنیداری می باشد که در ساختارگرایان مورد بحث هست.

روش دستور- ترجمه که بیشتر با متن های طولانی که لغات های سخت دارد و جنبه خواندن آن هم مهم می باشد و صرف نیز یکی از فاکتورهای لازم در این روش می باشد و هیچ توجهی به تلفظ نمی شود و لغات به صورت لیست شده و معنای آن در ردیف جلو نوشته می شود متمرکز شده.

فهرست مطالب پایان نامه

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه تحقیق

اهداف و اهمیت تحقیق

تحدید و محدودیت تحقیق

اصطلاحات کلیدی

ساختارگرا

برنامه درسی ساختاری

نمونه دادن / سرمشق دادن

مصاحبه مهارت گفتاری

رویکرد انسان گرایانه

رویکرد ترکیبی

رویکرد تجزیه ای

رویکرد ارتباطی

مهارت صحبت کردن

رویکرد سنتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تاریخی تحقیق

مقدمه

نگاه به زبان قبل از ساختارگرایان (نگرش سنتی به زبان)

صورت و معنی قبل از ساختارگرایان

عدد دستور ی

جنسیت دستور ی

زمان دستور ی و غیردستور ی

ابدیت دستور ی و اهمیت زبان نوشتاری

الگوگیری از مقولات زبان خارجی برای تدوین زبان مقصد

آمیزش دستور در زمانی و هم زمانی

اجزاء کلام قبل از ساختارگرایان

ساختارگرایان به زبان چگونه نگاه می کردند؟

ساختارگرایان و مهارت صحبت کردن

ساختارگرایان و هم زمانی و در زمانی

ساختارگرایان و شبکیه زبان

ساختارگرایان هم نشینی و جانشینی

ساختارگرایان و جنبه فیزیک زبان

ساختارگرایان و معنی

روش بررسی و یا تحلیل دوگانه از دیدگاه ساختارگرایان

سازهای پیاپی در ساختارگرایان

نارسائی تجربه سازه در ساختارگرایان

نگاه به زبان قبل از سوسور

تحولات ساختارگرایی بعد از سوسور

ساختارگرایان (توصیف گرایان)

انقلاب جدید نگاه به زبان بعد از ساختارگرایان (رویکرد زایشی و چامسکی)

نگاه نقش گرایان به زبان

نقش گرایان و گونه های کاربردی یا سیاق سخن

رسمی

مشروتی، صحبت یا گفتگو کردن با گروه کوچک ناشناس و غریبه

سبک تصادفی

سبک صمیمانه

سبک بسیار خشک

سبک دست پا شکسته

نقش گرایان و توانش ارتباطی

توانش کلامی که گاه جزئی از توانش اجتماعی زبانی به حساب می آید یعنی

دانش چگونگی آغاز کردن و تمام کردن به مکالمه

توانش اجتماعی زبان

توانش دستور ی

توانش جبرانی یا راهبردی

نگاه به زبان در ایران

نگاه به یادگیری وا نسان

نگاه به یادگیری و انسان قبل از ساختارگرایان

یادگیری از دیدگاه ساختارگرایان

یادگیری و روان شناسی شناختی

حافظه حسی

حافظه کوتاه مدت

حافظه بلند مدت

راهبردهای شناختی

راهبردهای فراشناختی

رده بندی کردن

یادگیری معنادار و طوطی وار

دانش عملی یا عملیاتی و دانش خبری

پردازش نزولی

پردازش صعودی

یادگیری پیاپی و پردازش موازی

یادگیری استنتاجی و یادگیری استقرایی

نگاه به یادگیری رویکرد انسان گرایانه

متغیرهای مربوط به یادگیرنده

سن

جنس

متغیر شناختی

روش شناختی

وابسته به میدان و ناوابسته به میدان

سازش کننده و غیرسازش

جزئی نگر و کلی نگر

توانایی ذاتی و استعداد

راهبردهای یادگیری

متغیر عاطفی

متغیر اجتماعی و فرهنگی

روش آموزشی با دیدگاه زبان شناسی ساختارگرایان

رویکرد

نظریه یادگیری

طرح درسی

اهداف

برنامه درسی

انواع فعالیت های یادگیری و تدریسی

نقش زبان آموز

نقش معلم

نقش مطالب آموزشی

رویه

روش آموزشی پیش نقش گرایان

رویکرد ارتباطی

کلاس های ارتباطی

مواد درسی

دانش آموز

معلم

مهارت شنیدن

مهارت سخن گفتن و آموزش زبان به صورت کاربردی

مهارت خواندن و آموزش زبان بصورت کاربردی

مهارت نوشتن و آموزش زبان بصورت کابردی

پیشینه تحقیق در مورد رویکرد نقش گرایان و ساختار گرایان

فصل سوم: روش

مقدمه

نوع تحقیق

روش تحقیق

واحد تحلیل

جامع آماری

تعیین حجم نمونه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها در جدول

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها در جدول

طرح مسأله و طرح فرضیه های پژوهش و جمع بندی

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه

نتیجه

پیشنهادات عملی

پیشنهادات علمی

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید