پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی و کارایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل

پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی و کارایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی و کارایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل

دسته : -پژوهش های دانشگاهی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 34 KB

تعداد صفحات : 31

بازدیدها : 260

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 2500 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی و کارایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل

پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی و کارایی سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل

چکیده

با توجه به مسائل فوق آموزش و پرورش استثنایی از نقش حساس برخوردار است و در استان اردبیل با آموزش و پرورش استثنایی برخوردهای مناسبی صورت نگرفته است و هدف های این سازمان به خوبی دنبال نشده و نتایج این برخوردها در روند رکورد آموزش و پرورش استثنایی به خوبی مشهود است و مشکلات عدیده ناشی از آن آسیب بیشتری را به پیکره آن وارد ساخته است به صورتی که افت تحصیلی و هجوم بی رویه افراد ضعیف از نظر معلومات و نبودن کیفیت مطلوب و عدم هماهنگی بین اداره و مدارس و نبودن یک روال منطقی در آموزش و نظیر آن از آثار سوء ناشی از عدم هماهنگی آشنایی به مسائل نداشتن آگاهی و نبودن اصول صحیح بر محیط  آموزش و پرورش استثنایی بوده است.

هدف پژوهش حاضر دستیابی به سؤالات زیر است:

1- ایا کتب موجود با توانایی های دانش آموزان متناسب می باشد؟

2- آیا استفاده از وسایل و تجهیزات کمک آموزشی در حد مطلوب می باشد؟

3-1 اهداف کلی

هدف کلی این تحقیق بررسی و وضعیت آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل و کشف جنبه های مطلوب و نقاط ضعف و تنگناها و نارسایی های موجود و تجزیه و تحلیل کمبودها به منظور ارائه راه حل هایی برای بهبود وضعیت عمومی و تحقق اهداف آموزش و پرورش استثنایی استان اردبیل است همچنین تحقیق حاضر می تواند روشنگر خصوصیات مدارس استان در زمینه های مختلف نظیر امکانات، تسهیلات، خدمات نیروی انسانی فضای آموزش و روش تعلیم و تربیت باشد.

 

اهداف جزءی

1- میزان تناسب کتب موجود با توانایی های دانش آموزان در چه حدی هستند؟

2- آیا استفاده از وسایل و تجهیزات کمک آموزشی در حد مطلوب می باشد؟

3- آیا معلمان استثنایی اردبیل رضایت و خشنودی شغلی دارند؟

4- خدمات توانبخشی در چه حدی در مدارس استثنای اردیبل موجود می باشد؟

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

این پژوهش مس تواند کوشش در جهت جلب توجه برنامه ریزان و و مسئولین خدمات بهداشتی و مراکز آموزشی کودکان استثنایی و بهزیستی کشور نسبت به مسئله پر اهمیت کمک به کودکان معلول باشد بدین صورت که آنها می توانند از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، نتایج پژوهش را به اطلاع همگانی برسانند تا بتوانند نگرش مثبت در عامه مردم نسبت به این کودکان ایجاد نمایند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1                                                               چکیده                                                                     

2-1                                                                مقدمه                                                                      

3-1                                                             بیان مسئله                                                                   

4-1                                                          اهداف تحقیق

5-1                                                 اهمیت و ضرورت تحقیق

6-1                                                         فرضیات تحقیق

7-1                                                تعاریف مفهومی و عملیاتی

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2                                                         ادبیات پژوهش

2-2                                         تحقیقات انجان شده در خارج کشور

3-2                                         تحقیقات انجام شده در داخل کشور

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3                                                           جامعه آماری

2-3                                                           نمونه آماری

3-3                                                           روش تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4                                                           آمار توصیفی

2-4                                                          آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5                                                            نتیجه گیری

2-5                                                               خلاصه

3-5                                                                 منابع

4-5                                         پرسشنامه

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید