پایان نامه فیزیو تراپی قلبی- عروقی و ریوی

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی- عروقی و ریوی پایان نامه فیزیو تراپی قلبی- عروقی و ریوی

دسته : -علوم پزشکی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 436 KB

تعداد صفحات : 95

بازدیدها : 186

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی عروقی و ریوی

پایان نامه فیزیو تراپی قلبی- عروقی و ریوی

قسمتی از متن:

·         تست و تمرین : عملكرد گردش خون اصلی دستگاه قلبی و تنفسی

اصول تمرین درمانی فیزیكی در مدیریت افراد با شرایط قلبی و عروقی اصلی می‌تواند بطور نرمال در برنامه‌های ساختار بندی شده یا در جلسات پی در پی به كار گرفته شوند.  برنامه‌های قلبی ساختاری و احیای قلبی تنفسی برنامه‌های درمانی چند بعدی هستند كه ضروریات بهترین تمرین درمانی فیزیكی را ارائه می‌دهند. تمایزات میان برنامه‌های ساختار بندی شده در جمعیت بیماران اصلی نهفته است كه مد نظر قرار می‌گیرند نه در اصول مدیریت درمانی فیزیكی.

اصول كلی درمان قابل درك شامل كار تیمی، آموزش به بیماران، تست تمرین و آموزش است و نیز تغییر طولانی مدت نحوه زندگی و غیر است و این موارد در مورد گروههای بیمار رایج و معول است. نقش درمانگر فیزیكی به عنوان مأمور سلامت در مدیریت این گروه از بیماران مورد تأ‌كید قرار گرفته شده است. این اصول همچنین هنگامی به كار گرفته می‌شوند كه سوء عملكرد قلبی و تنفسی در یك معاینه ثانویه تشخیص داده شود. برای مثال، در یك بیمار كه تشخیص در مورد او گرفتگی ماهیچه‌های شانه است، اما سابقه بیماری قلبی نیز در او دیده می‌شود و یا دارای فاكتورهای خطرزا می‌باشد. این شرایط زیر برای كاربردهای اصلی تغییر یك برنامه ورزشی برای گرفتگی شانه گرفته شده است.

منفعت اصلی از این برنامه‌ها بالابردن كیفیت زندگی و سطوح تحمل فعالیتهای روزانه است. یك هدف اساسی پایه‌گذاری تمرینات سلامت در طول زندگی است كه شامل پیشگیری ثانویه است. كاربرد این اصل در مركزیت مدیریت شرایط قلبی و عروقی قرار دارد. البته بسته به اینكه اولیه هستند یا ثانویه امروزه در تمرین كلی، بیماران (شامل كودكان) كه به فیزیوتراپ‌ها تحویل داده می‌شوند و مشكلات عصبی عضلانی با عضلانی اسكلتی دارند بالاترین احتمال مشكل اساسی قلبی یا بیماری ریوی یا مربوط به فاكتورهای خطرناك است.

خطوط هدایت بنا شده برای برنامه‌های احیا و فعالیت قلبی، عروقی شامل ارائه سرویس با مركزیت بیمار است. هر دو برنامه روی تقویت سلامت قلب و عروق در طول برنامه‌های فردی تأكید دارند كه برای بهبود وضعیت قلب و عروق طراحی شده‌اند بعلاوه آنها پیشگیری ثانویه را در طول تشخیص فاكتور خطر و تغییر در تلاش برای پیشگیری از پیشرفت بیماری و اتفاقات تلخ قلبی ارائه می‌كنند. این در دوره‌ای روی مقالات و كتب چاپ شده حجم اکسیژن VO2 max غالباً در مطالعات مورد گزارش قرار گرفت و برای تعبیر VO2 Peak حجم اکسیژن مورد استفاده قرار گرفت. علی رغم این واژه مورد استفاده توسط تخمین گرهای اصلی در هر مطالعه در خلاصه این مطالعات مورد استفاده قرار گرفت.

 

احیای قلبی و عروقی : پایه شواهد، تأثیر و قابلیت‌ها برای عملی‌ بودن:

اگرچه یك دیدگاه تیم با مدیریت و خط‌مشی چند وجهی، در مورد هر دو نوع برنامه مورد توجه است، افرادی كه به طور منظم در برنامه شركت می‌كنند قابلیت عملكردی آنها افزایش می‌یابد. استراتژی‌های مدیریت خود همان بدست گرفتن كنترل علائم و بدست آوردن اعتماد به نفس لازم می‌باشد. این نوع از كنترل شاید بهمترین دلیل ساده برای حمایت از دخالت برای مدیریت شرایط قلبی باشد. این جزء ممكن است به طور ساده در تعیین نتایج طولانی مدت مهم باشد. از قبیل درخواست‌های كاهش یافته برای مراقبت از سلامت و هزینه‌های مراقبت سلامت كمتر موثر بودن احیای قلبی عروقی بسیار مورد تأكید قرار گرفته است و با شواهد زیادی اثبات گردیده است. این برنامه‌ها بطور بین‌المللی استانداردهایی را تشخیص می‌دهند كه به خوبی توضیح داده می‌شوند و برای تمام بیماران با شرایط قلبی و عروقی پیشنهاد می‌شوند. آنها در آموزش بیماران به طور خاص آمده‌اند شامل منع سیگار، تغذیه و كنترل وزن و ارتقاء مدیریت خود و آموزش. واژه نیازهای درجه نهایی مورد بازبینی قرار می‌گیرد، البته با دادن تأثیر احیا در افرادی كه به شدت مورد نظر هستند با دادن این منابع و كاربردهای اقتصادی بزرگ در مورد نگهداری سلامت افراد و دفاتر خارجی پزشكان و بیماران، احیا می‌تواند به عنوان یك دخالت اصلی بجای یك اولویت دوم بعد از تأثیرات بعدی جراحی و پارا درمانی مورد حمایت قرار گیرد. احیای قلبی و عروقی غیر تهاجمی تأثیرگذاری قیمتی بیشتری نسبت به درمانهای جراحی و دارویی دارد. (به صرفه تر است) و منافع سلامتی طولانی مدت و خطر كمتری را در بر دارد. یك تمایز یا عدم تطابق مهم میان پیش‌نگری و فعالیت احیای قلبی وجود دارد. این دخالت‌های بی‌پایه شواهد و غیر تهاجمی و به صرفه از نظر قیمت، به ندرت مورد استفاده هستند و سرعت استفاده از آنها پایین است. بازگشت به احیای قلبی اینطور گزارش شده است كه روی گروههای انتخابی، نامها، گروههای سنی جوانتر و آنهایی كه قبلاً شركت كرده‌اند تأثیر گذار بوده است.

همچنین گزارش شده است كه در خصوص در دسترس بودن و استفاده از این برنامه‌ها، موانع بزرگی وجود دارد. مباحثی نیز در مورد پرداخت وجود دارد. تنها یك بخش كوچك از افراد مورد نظر هستند و از آنها تنها یك بخش كوچك هستند كه می‌توانند به این برنامه‌ها دسترسی داشته باشند. فاز 1 احیای قلبی، یك مسیر حركت صعودی تعریف شده‌اند. فیزیك‌دانان و جراحان ممكن است كه آگاهی و علم تأثیر دیدگاههای غیر تهاجمی را در مورد مشكلات سلامتی نداشته باشند. مشكلاتی كه اساساً با جراحی و دارو مدیریت می‌شوند.

بنابراین كاندیداهای مناسب همیشه مد نظر نیستند. بعلاوه دلائل اجتماعی، روانی برای تحت استفاده قرار دادن این منابع وجود دارد. زن‌ها كمتر درگیر این مشكلات هستند و سرعت‌‌های افت منحنی‌های آنها بالاتر است. بنابراین یك انتخاب در میان افراد نمونه‌برداری شده برای مطالعات در زمینه احیای قلب و عروق وجود دارد. شركت زن‌ها مرتبط است با تضمین، سطح آموزش، جراحی و در دسترس بودن امكانات نقل و انتقال. هزینه در حال افزایش و در دسترس نبودن دو مانع برای شركت در احیای قلبی به شمار می‌آیند. سرعت‌های پایین شركت كردن در این فعالیت به ویژه سرعت های مربوط به زنها، اعضاء گروه اقلیت و افراد پیر و نیز قابلیت دستیابی رو به افزایش یك مركزیت اصلی در مسئله است. از حقایق پیچیده مربوط به یك برنامه احیای قلبی، اجزاء مختلف ممكن است تأثیرات مختلفی روی سلامت قلب افراد داشته باشد. به علاوه تفاوتهای فیزیولوژیك میان مردها و زن‌ها منجر به تفاوتهای در شرایط قلبی و عروقی می‌شود و این قبیل تغییرات ممكن است تفاوتها را در پاسخ‌های دو جنس به احیای قلبی توضیح دهد.

زنها تمایل دارند كه فشار خون سیستولیك و فشار پالسی پایین‌تری داشته باشند نسبت به مردان و نیزچربی خوب كمتر و سطوح هوموسیستین كمتری نسبت به مردان دارند. زنها همچنین بیماری قلبی خاموش (بی صدای) بیشتری نسبت به مردان دارند كه غالباً مربوط است به مشكلات مربوط به خواب در زنها. نتایج یك مطالعه توضیحی نشان می‌دهد كه زنها كمتر به نظر می‌رسد كه به رژیم جواب دهند و نیز به خطوط راهنمای تغییر تمرینی در مقایسه با رژیم‌های ترك سیگار، مصرف دارو و مدیریت استرس لازم است توجه خاصی به انگیزه بخشی از افراد شركت كننده داده شود. برای كمك به آنها در تشخیص مهارت‌های جدید خود فعالیت‌های منزل و جامعه و برای ادامه رفتارهای روزمره زندگی جدید خود در چارچوب برنامه با در نظر داشتن این نكته كه آموزش و تمرین اجزاء هسته‌ای احیای قلبی و عروقی هستند. درمان فیزیكی به طور نادر قرار داده می‌شود با مراقبت برای افراد با مشكل قلبی انجام شود. مواد و ابزار آموزش باید مطابق با نیازهای یادگیرنده و ظرفیت‌های او تخصصی شده باشند؛ در غیر اینصورت منابع از بین خواهند رفت. یك گوناگونی نشاندار و قابل توجه میان توانایی متوسط خواندن آمریكایی و سطوح قابلیت یادگیری ابزار آلات احیاء قلبی وجود دارد. تعداد بیشمار كلمات پلی سیلابیك (چند بخشی) یك فاكتور اصلی است.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید