تحقیق ونتوری متر و اریفیس متر

تحقیق ونتوری متر و اریفیس متر
رشته تحصیلی : مکانیک

فرمت فایل : ppt

تعداد صفحات : 21

حجم فایل (به کیلوبایت) : 668

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5500 تومان

خرید و دانلود

ونتوری متر
این وسیله برای اندازه گیری دبی جریان مورد استفاده قرار می گیرد

   واز بخشهای زیر تشکیل شده است:

   1-مجموع بالادست جریان که قطر ان برابر قطر لوله است.

   2-قسمت مخروطی همگرا که در این قسمت سرعت زیاد وفشار کم میشود.

   3-گلوگاه استوانه ای که سرعت وفشار ثابت است.

   4-قسمت مخروطی با واگرایی تدریجی که نهایتا اندازه ان برابر با قطر لوله میشود که سرعت کم وفشار زیاد میشود.

   5-بخش پایین دست جریان که قطر ان برابر قطر لوله است.

   6-یک مانومتر دیفرانسیلی که یک سر ان به بخش بالا دست وسر دیگر ان به گلوگاه متصل است.

اریفیس متر

اریفیس متر حلقه ای است که در یک لوله قرار داده می شود و مساحت سطح مقطع لوله را به یک مقدار معلوم کاهش
 
می دهد. با نصب مبدل فشار(تراند یوسد) در مکان های بالا دست و پایین دست اریفیس تغییرات فشار اندازه گیری
 
میشود.
 
اریفیس در لوله به صورتی واقع میشود که که محور ان با محور لوله منطبق باشد البته اریفیس هایی که هم محور با
 
محور لوله قرار نگرفته باشند نیز مورد استفاده میباشد.