تحقیق کاربرد مدیریت کیفیت جامع سازمانهای دولتی

تحقیق کاربرد مدیریت کیفیت جامع سازمانهای دولتی تحقیق کاربرد مدیریت کیفیت جامع سازمانهای دولتی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 17 KB

تعداد صفحات : 26

بازدیدها : 309

برچسبها : مدیریت کیفیت جامع سازمانهای دولتی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله تحقیقاتی بررسی کاربرد مدیریت کیفیت جامع سازمانهای بخش دولتی

تحقیق کاربرد مدیریت کیفیت جامع سازمانهای بخش دولتی

این تحقیق کاربرد مدیریت کیفیت جامع را در سازمانهای بخش دولتی مورد بررسی قرار می دهد. ارزیابی ویژگیهای عملی این سازمانها درباره ده بعد مدیریت کیفیت جامع (مثل روابط عرضه کننده و مدیریت نیروی کار) توسط نویسندگان و یا بکارگیری ادبیات دانشگاهی شناسایی و تعریف شده است. از دیدگاه ارزیابی، مدیریت کیفیت جامع برای سازمانهای بخش دولتی مفید شاخته شده اما ویژگیهای خاص عملکرد، به ویژه نارسایی درک موضوعهای رضایت مشتری، احساس رضایت مدیران و کارکنان برای کار کردن بر اساس قوانین و نظم و مشاهده اولویتها و کمبود میل درونی و انگیزه برای پیشرفت فرایندها، مداخله مدیریت کیفیت جامع را مشکل تر می سازند. همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند انگیزه لازم برای پیشرفت را فراهم کرده و همان نقشی را ایفا کنند که مشتریان در یک موقعیت رقابتی دارا هستند.

کاربرد مدیریت کیفیت جامع

تجزیه و تحلیل مطرح شده در این مقاله بر این فرض استوار است که یک سازمان دولتی تحت محدودیتهای خاصی عمل کرده و می بایست یک سری از مقررات را درباره قیمت و کیفیت خدمات و یا محصول در نظر گیرد. تحلیلی از سیستم های مختلف مقرراتی، در کتاب بیساتکو و دیگران (1988) مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیریت کیفیت جامع به طور گسترده در شرکتها به اجرا در آمده وبه طور دقیق همراه با جزئیات در ادبیات دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته است. منافع شرکتهایی که مدیریت کیفیت جامع را به کار بسته اند در گرو افزایش کیفیت عملکرد همراه با کاهش همزمان در هزینه ها و پیشبرد تولید است.

یافته های رو ویزی و تامسون (1992) نشان می دهد در جایی که تغییرات در سیستم مقرراتی عرضه مستقیم مقرارت کیفیت را شامل نشوند، می توان ثابت کرد که کیفیت کاهش پیدا خواهد کرد. کیفیتی که توسط مقرارت به دست آید نمی تواند همه ویژگیهای خدمات و یا محصول را در بر گیرد. و این موضوع بسیار دشوار است واین امر به دلیل ماهیت ذهنی کیفیت است. این موضوع بر این فرض نیز استوار است که خدمات یامحصول جانشین مناسبی ندارد....

ابعاد مدیریت کیفیت جامع

کاربرد و استفاده سازمانهای دولتی از مدیریت کیفیت جامع با توجه به هر یک از ده بعد مدیریت کیفیت جامع که به صورت جزیی و دقیق در جدول 1 مطرح شده اند، در اینجا مورد ارزیابی قرار می گیرند.

1- حمایت مدیریت عالی : به اعتقاد نظریه پردازان مدیریت کیفیت جامع، تعهد مدیریت عالی یکی از عوامل تعیین کننده اساسی درموفقیت اجرای مدیریت کیفیت جامع است. اعتقاد بر این است که این تعهد می بایست اولین گام در کاربرد و تشویق رویکرد مدیریت کیفیت جامع بوده و مدیریت عالی باید بیشترین مسئولیت را برای عرضه محصول و خدمات پذیرا باشد. آنها همچنین موظفند که رهبری مورد نیاز در ایجاد یک تصور ذهنی و ارزشهای سازمانی وهمچنین ایجاد انگیزه در میان همه کارکنانشان نسبت به این امر را ایجاد کنند....

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید