تحقیق سیستم اندازه گیری عملکرد بیمارستان

تحقیق سیستم اندازه گیری عملکرد بیمارستان تحقیق سیستم اندازه گیری عملکرد بیمارستان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 32 KB

تعداد صفحات : 32

بازدیدها : 303

برچسبها : سیستم اندازه گیری عملکرد عملکرد بیمارستان

مبلغ : 6000 تومان

خرید این فایل

مقاله تحقیقاتی بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران- 1382

بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران- 1382

Performance Measurement System Survey in Phiroozgar Hospital In Tehran-1382

مقدمه: صاحبان بیمارستانها برای اینکه بتوانند عملکرد خود را در سطح مطلوب حفظ نموده و بقای خود را تضمین نمایند، باید بتوانند تصمیمات آگاهانه اتخاذ نمایند، لذا ملزم به رعایت اصولی از جمله ارزیابی و اندازه گیری عملکرد و دریافت آگاهی از وضعیت بیمارستانهای تحت مدیریت خود می باشند. لیکن بدلیل عدم بررسی دقیق روشهای اصلی مورد استفاده برای اندازه گیری عملکرد در حیطه بیمارستانها انجام پژوهش بیشتر در این زمینه ضروری می-نماید و در پژوهش حاضر به بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان (مرکز آموزشی درمانی) فیروزگر تهران در سال 1382 پرداخته شده است.

بر اساس نقاط ضعف وضعیت موجود اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر، الگوئی پیشنهاد گردیده است که کاربرد و اجرای آن به حل مشکل سیستم اندازه گیری عملکرد کمک نموده و با فراهم سازی اطلاعات جامع از همه بخشهای بیمارستان، در نهایت موجبات بهبود عملکرد بیمارستان را ایجاد خواهد نمود.

کلید واژه ها: اندازه گیری عملکرد، بیمارستان، اندازه-گیری، عملکرد، سیستم.

سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان

نتایج نشان داد با وجود ابزارهای مختلف مورد استفاده برای اندازه گیری عملکرد در بیمارستان مورد مطالعه بهره برداری کافی از آنها صورت نمیگرفت. بعنوان مثال در این بیمارستان تمامی کمیته های مورد نظر در برنامه ارزشیابی بیمارستانها تشکیل گردیده و جلسات مرتب ماهانه می گردید، از جمله کمیته کیفی بیمارستان و کمیته ارزشیابی و نظارت داخلی بیمارستان و یا کمیته ارزیابی کارکنان و پزشکان لیکن در آنها فعالیت و تصمیم گیری نظاممند و پایه ای و برپایه اطلاعات واقعی و مستند عملکردی صورت نمی گرفت. در زمینه نظاممندی نیز هیچکدام از ویژگیهای مربوطه از جمله سطح بندی سازمانی و تعیین معیارهای عملکردی مرتبط با آنها و بررسی روابط علی بین معیارها و یا ایجاد تصویری متوازن و کامل از بیمارستان وجود نداشت. ...

به طور کلی نقاط ضعف اندازه گیری عملکرد در بیمارستان مورد مطالعه را اینگونه می توان بیان نمود:

* کمبود همسوئی و الحاق بین اهداف، استراتژیها و معیارهای عملکردی

* عدم صف آرائی معیارهای عملکردی در سرتاسر سازمان

* نداشتن دید سیستمیک و همه جانبه در اندازه گیری عملکرد

* مستند و مشخص نبودن بیش از 60 % فرایندهای کلیدی بیمارستان

* ضعف سیستم پرداخت پاداش و مزایا بر اساس عملکرد و نتایج بدست آمده

* ضعف در بکارگیری الزامات و انتظارات مشتریان در اندازه گیریها

* اشاعه نامناسب و ناکافی اطلاعات در سرتاسر سازمان

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید