مقاله نظام پاسخگویی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان

مقاله نظام پاسخگویی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان مقاله نظام پاسخگویی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 41 KB

تعداد صفحات : 27

بازدیدها : 302

برچسبها : نظام پاسخگویی عملکرد بیمارستان

مبلغ : 5500 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق و مقاله بررسی نظام پاسخگویی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان

بررسی نظام پاسخگویی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال 1382

Paper Title: Review of Performance_Based Accountability System in Hazrate Rasool Hospita in 1382

چکیده

مقدمه: روز به روز دولت های جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت و درمان به طور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوشش های توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر می پذیرند. همه این روشها بر پاسخگو بودن به عنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید می کنند. لذا این تحقیق به منظور بررسی نظام پاسخگویی عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است.

روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانه ای و اینترنتی بر اساس اصول استخراج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا، نظام پاسخگویی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ ملزومات نظام پاسخگویی عملکرد ، اجزاء نظام پاسخگویی عملکرد و فرهنگ پاسخگویی عملکرد و میزان آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگویی عملکرد تقسیم کرده و به منظور اندازه گیری آنها پرسشنامه و چک لیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و ثبات بین 30 نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمع آوری شده چارچوبی برای نظام پاسخگویی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید. ...

ناحیه اصلی که باید در ابجاد یک چارچوب پاسخگویی مبتنی بر عملکرد توسعه یابد، گردانندگان اصلی سازمانهای مدیریت می باشد که باید به دو مسأله اصلی توجه نمایند؛ که آنها عبارتند از:

1 - مشارکت در مورد انتقال از تمرکز بر بازرسی به تمرکز بر راهنمایی

2 -هماهنگی بین گردانندگان مدیریت در پیگیری تحولات برای پاسخگویی و سیستم مدیریت عملکرد

سیستم مدیریت کنونی نسبت به دهه پیش تغییرات بسیاری کرده است که بر اساس آن کیفیت و کارایی خدمات به عنوان یک نتیجه این تغییرات بهبود یافته است. اما قسمت اعظم این تغییرات هنوز به انجام نرسیده است. تحلیل عملکرد کنونی نشانگر نیاز به ایجاد پاسخگویی مؤثرتر در سیستمهای مدیریت می باشد. Artley's (2001)، پاسخگویی را اینچنین تعریف می کند: پاسخگویی الزام افراد، گروهها و aسازمانها به این امر است که اختیارات خود را به فعل در آورده و مسئولیت های واگذار شده را به انجام برسانند. ...

ظرفیت سازی

بر اساس یافته های پژوهش یکی از نگرش های مثبت کارکنان ظرفبت برای عملکرد می باشد. بنابراین با توجه به این نقطه قوت می توان در این قسمت مانور بیشتری داد. ایجاد ظرفیت برای همه کارکنان در همه سطوح سازمانی بیمارستان به منظور جمع آوری و ارزیابی اطلاعات و استفاده از آنها در امر برنامه ریزی مستلزم توجه جدی و منابع مورد نیاز می باشد. برای اینکه توسعه ظرفیت در مسیر درستی انجام گیرد، ایجاد و توسعه ظرفیت باید در هر دو بخش انجام گیرد. که عبارتند از:

ایجاد ظرفیت برای پاسخگویی

بر اساس یافته های پژوهش باید ظرفیت برای پاسخگویی ایجاد گردد. لذا بر اساس مطالعات انجام گرفته عناصر کلیدی برای ایجاد ظرفیت پاسخگویی شامل موارد ذیل می-باشد:

متناسب سازی اختیارات و مسئولیت ها

برقراری ارتباطات دو طرفه: بدین منظور لازم است که مشخص گردد که چه کسی به چه کسی پاسخگو می باشد و مسئولیت هر یک از کارکنان در قبال دیگران چیست.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید