تحقیق مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی بیمارستان ها

تحقیق مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی بیمارستان ها تحقیق مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی بیمارستان ها

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 32 KB

تعداد صفحات : 21

بازدیدها : 313

برچسبها : مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

دانلود مقاله تحقیقاتی بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران

بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران-1382

چکیده

نقش تجهیزات پزشکی در بیمارستان های پیشرفته امروزی و تشخیص و درمان بیماری ها انکار ناپذیر است. کشورهای در حال توسعه با وجود محدودیت منابع مالی به نحو بی رویه ای نسبت به خرید تجهیزات پیچیده و گران قیمت اقدام نموده اند اما در مورد نگهداری این سرمایه های عظیم اقدامات مناسبی انجام نداده اند. در کشور ما نیز مطالعات محدود صورت گرفته بیانگر نابسامانی هایی در زمینه مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی بوده است.

روش تحقیق: تحقیق به صورت مقطعی انجام گرفت و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه در 10 بیمارستان تحت مطالعه استفاده شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها به صورت حضوری، داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

یافته های تحقیق: طبق نتایج به دست آمده از میان چهار بعد مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی، تنها برنامه ریزی نگهداری در وضعیت متوسط قرار داشت و سایر اجزاء با کسب امتیاز کمتر از 50 درصد در حد ضعیف قرار داشتند. بین امتیاز کل مدیریت نگهداری و امتیاز هدایت و هماهنگی نگهداری تجهیزات پزشکی و نیز سن مدیران بیمارستان ها رابطه مستقیمی وجود داشت.

بحث و نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی ماهر در واحدهای مهندسی پزشکی بیمارستان ها، کمبود بودجه و نا آشنایی مسئولان واحدهای مهندسی پزشکی به تمام وظایف خود موجب شده اند وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در وضعیت ضعیف (نزدیک به متوسط) قرار گیرد. سابقه کم مسئولان واحد مذکور نیز به این امر دامن زده است.

واژه های کلیدی: تجهیزات پزشکی، نگهداری، مدیریت نگهداری، بیمارستان ها.

طبق نتایج به دست آمده جز برنامه ریزی که در حد متوسط قرار داشت، سایر اجزاء مدیریت نگهداری در حد ضعیف قرار داشتند. با وجود این، نقاط قوت و ضعف را نمی توان نادیده انگاشت.

به طور کلی یکی از نقاط قوت اصلی، تشکیل و راه اندازی کمیته تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها بوده است که آن را می توان یکی از نقاط قوت سازماندهی بر شمرد، اما تشکیل منظم و به موقع آن را باید در زمره نقاط قوت برنامه ریزی داشت. این واحد و کمیته مربوط به آن که طبق تحقیق های گذشته در بیمارستان ها موجود نبوده است، به خوبی در ایجاد ارتباطات و روابط درون بخشی و برون بخشی ایفای نقش نموده است و نتایج حاکی از آن بوده است که روابط این واحد با بخش های داخل و خارج بیمارستان در وضعیت مطلوبی قرار داشت. واحد مهندسی پزشکی با کمک این ارتباطات توانسته است اطمینان مدیریت بیمارستان را به خود جلب نماید و وظایف و مسئولیت های متناسب و مناسبی را در مورد نگهداری تجهیزات پزشکی عهده دار شود. مشارکت واحد مهندسی پزشکی در تدوین و تنظیم بودجه نگهداری تجهیزات پزشکی گواهی بر این مدعاست که در مقایسه با برخی مطالعات گذشته نشان دهنده بهبود اوضاع بوده است، چرا که محاسبه هزینه های نگهداری به تفکیک 50 درصد بخش ها و 67 درصد تجهیزات، اطلاعات لازم در این زمینه را در اختیار مسئول واحد مهندسی پزشکی قرار می دهد. در برخی مطالعات گذشته این گونه محاسبات در بیمارستان ها صورت نمی گرفته است. تدوین شناسنامه برای کل تجهیزات نیز به طور حتم یکی از نقاط قوت به شمار می رود. چرا که در حال حاضر یکی از کارآمدترین ابزارهای موجود در کنترل نگهداری تجهیزات پزشکی می باشد. ...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید