پروژه تحقیقاتی اقلیم شناسی آماری

پروژه تحقیقاتی اقلیم شناسی آماری پروژه تحقیقاتی اقلیم شناسی آماری

دسته : جغرافیا

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 709 KB

تعداد صفحات : 45

بازدیدها : 481

برچسبها : اقلیم شناسی آماری پروژه جغرافیا

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه تحقیقاتی اقلیم شناسی آماری با فرمت پاورپوینت قابل ویرایش

پروژه جغرافیا، برنامه ریزی شهری و... پاورپوینت اقلیم شناسی آماری

تعریف آمار

آمار روشی برای جمع آوری، نمایش، تلخیص، تحلیل، تفسیر، برآورد، تعمیم، مطالعه و بررسی مشاهدات است

تقسیمات دانش آمار

الف : آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیلی)

ب : آمار پارامتری و ناپارامتری

ج : آمار یک متغیره و چند متغیره

آمار توصیفی (deccriptive statistics)

در واقع این قسمت از دانش آمار به دنبال نمایش ساختار و توصیف ساده داده هاست و این کار از طریق وارسی اعداد یا نمودارهای مربوطه انجام می شود.

آمار توصیفی عمدتا از جداول فراوانی و نمایه هایی چون میانگین، مد، میانه، انحراف معیارو منحنی توزیع (تغییرات اطراف میانگین ) بحث می کند.

برای مثال ممکن است تصور شود میزان بارش در یک مقطع زمانی افزایش یافته است آمار توصیفی می تواند متوسط تغییر بارش در آن دوره با دقت بیان کند ولی تبیین و توجیه این تغییر بر اساس متغیرهای دیگر و نیز برآورد میزان و تداوم پیشین و پسین این تغییر از عهده آمار توصیفی خارج است.

اقلیم شناسی آماری (Statistical climatology)

شناخت رفتار اقلیم از منظر دانش آمار به اقلیم شناسی آماری موسوم است

هر دو شاخه آمار (توصیفی و استنباطی) در اقلیم شناسی کاربردی فراوان دارد اقلیم سرشار از داده برای زمان طولانی است که بعضی در پهنه های گسترده ای چون سطح زمین و نیز برای سطوح مختلف جوی و از منابع مختلف به دست می آید و آن گونه که انتظار می رود اطلاعات فراوانی را در خود دارد برای ارائه مشخصه ای عمومی از داده های خام و سازماندهی آنها ابزاری مورد نیاز است آمار توصیفی در صدد سازماندهی و تلخیص این گونه مشاهدات است همچنین محدود بودن داده ها در برخی نقاط و فقدان آن در برخی دوره های فاقد داده و نیز لزوم شناخت ما از آینده،مقتضی استفاده از تخمین بر اساس داده های موجود است که این امور با استفاده از آمار استنباطی امکان پذیر است.

منابع اطلاعات و داده های اقلیمی

اگر چه اندازه گیری هر یک از عناصر اقلیمی به طور همزمان آغاز نشد اما شبکه ایستگاههای هواشناسی جهانی از سال 1850 تاسیس شد

روش سنجش و اندازه گیری مستقیم با وجود همه کاستی ها و همچنین عمر کوتاه آن، دقیق ترین، سهل الوصول ترین و متقن ترین منبع داده ای به حساب می آید با این وصف همیشه می توان انتظار داشت که داده های حاصل از ایستگاههای اندازه گیری با کمی خطا قرین باشد با این حال فرض مورد قبول این است که هر ایستگاه اندازه گیری نماینده پهنه مشخصی از سطح زمین است...

تعریف آمار (statistic)

تقسیمات دانش آمار

آمار توصیفی (deccriptive statistics)

آمار استنباطی یا تحلیلی (Inferential Statistics)

آمارپارامتری (Parametric Statistics)

آمار ناپارمتری (Non - Parametric Statistics)

آمار یک متغیره (Univariate statistics)

آمار چند متغیره (Multivariate Statistics)

اقلیم

مشخصات اصلی اقلیم

برهمکنش اجزاء اقلیم

تنوع در مکان و تغییر در زمان

اقلیم شناسی آماری (Statistical climatology)

مهم ترین رویکردهای اقلیم شناسی آماری

کنترل کیفی و بازسازی داده

توصیف کمی داده ها

شناسایی الگوهای پراکندگی

شناسایی نواحی مشابه

آزمون تمایز

شناسایی و آزمون روابط زمانیمکانی

برآورد، بازآفرینی و پیش بینی مقادی

تحلیل احتمالاتی پدیده ها

یک مثال ساده اقلیمی

انواع متغیرهای اقلیمی

عناصر اقلیمی

عوامل اقلیمی

حالات متغیرهای اقلیمی

متغیر پیوسته

متغیر گسسته

متغیر اسمی

متغیر ترتیبی (رتبه ای)

متغیر فاصله ای

متغیر کسری (نسبی)

متغیر پله ای

متغیر توصیفی

متغیرارتباطی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

متغیر واسطه

متغیر جانبی

متغیر مزاحم یا ناخواسته

متغیر تعدیل کننده

متغیرهای دو و چند ارزشی (سطحی)

متغیرهای نرده ای و برداری

منابع اطلاعات و داده های اقلیمی

نمایش مشاهدات و متغیرها اقلیمی

منابع و ماخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید